Breinhelden

Binnen het onderwijs besteden we gericht aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies van uw kind. Executieve functies zijn de doe-processen in het brein die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen, zoals impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. Om uw kind bewust te maken van de executieve functies gebruiken we de werkwijze van Breinhelden. In Breinhelden worden de executieve functies de Breinkrachten genoemd.

Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool en teken. Op die manier wordt het toegankelijk voor uw kind om te praten over de executieve functies. Er zijn tien Breinkrachten gedefinieerd

Al vanaf jonge leeftijd (3+ jaar) laten we uw kind al kennismaken met de Breinkrachten.
Vier van de tien Breinkrachten worden in doorgaande lijn aan de peuters en kleuters aangeboden.
Vanaf groep 3 maakt uw kind met alle tien de krachten kennis. Door hier op jonge leeftijd al aandacht aan te besteden geven we uw kind naarmate hij of zij ouder wordt inzicht in welke executieve functies al sterk ontwikkeld zijn en welke nog kunnen verbeteren. Door de ‘Kijk op mezelf kaart’ in te vullen kan uw kind gericht oefenen met het versterken van een executieve functie.

Het doel is dat uw kind na het verlaten van de basisschool in staat is zijn of haar executieve functies optimaal in te zetten.