Een uitdagende leeromgeving werkt inspirerend

Effectief onderwijs start bij de juiste omgeving. Dit moet een plek zijn waar zowel leerkrachten als leerlingen tot bloei komen. Omnis is gespecialiseerd in kleinschaligheid; de onderwijsmethodes en de indeling van de groepen zijn hierop afgestemd. De inrichting van de lokalen is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Omnis Kindcentrum de Reiger is inmiddels voorzien van een nieuwe inrichting, gebaseerd op onze ‘Visie onderwijskundige inrichting’. Je leest hieronder meer over de kernpunten binnen deze visie.

Een uitdagende leeromgeving werkt inspirerend
Een uitdagende omgeving stimuleert het leervermogen van leerlingen. Denk aan themahoeken voor de onderbouw, materialen die nieuwsgierigheid opwekken en veel ruimte voor creativiteit. De ruimtes zijn licht en de meubels hebben veelal ronde vormen en een natuurlijke uitstraling.

Voor kinderen die behoefte hebben aan rust, zijn stille werkruimtes gecreëerd. Ook is er een prikkelarme ruimte beschikbaar voor ontspanning tijdens de pauzes, waardoor leerlingen de kans krijgen om even tot rust te komen.

 Ruimte voor samenwerking en groepsdoorbroken werken
Het lokaal moet een ruimte zijn waar samenwerking tussen leerlingen wordt aangemoedigd en waar de traditionele leeftijdsgrenzen van groepen kunnen vervagen. De nieuwe ‘treinzitjes’ zijn hier bij uitstek geschikt voor. Ook de ronde tafels en bijbehorende poefjes bevorderen interactie tussen leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden.

Gedifferentieerde instructies sluiten aan op het individuele ontwikkelniveau
De inrichting moet de leerkracht in staat stellen om instructies aan te passen aan het ontwikkelniveau van individuele leerlingen. De inrichting is ingesteld op kleinere groepen en aangepaste instructie-arena’s die maximaal 6 kinderen bedienen. Leerlingen krijgen op deze manier meer persoonlijke aandacht.

De ruimte is zo ontworpen dat het de expertise van leerkrachten optimaal benut. Daarom staan de  instructie-arena’s in alle lokalen vanaf groep 3. Dit biedt de mogelijkheid om klassikaal les te geven, maar ook aan kleinere groepen leerlingen. Zelfs in combinatiegroepen. Veel van de meubels hebben wieltjes en zijn daardoor makkelijk te verplaatsen.

Jonge kinderen hebben andere behoeftes dan oudere kinderen
Jonge kinderen hebben een andere omgeving nodig om optimaal te kunnen leren dan oudere kinderen. Voor de onderbouw gelden dan ook andere richtlijnen met betrekking tot inrichting dan voor de midden- en bovenbouw. In de onderbouw kunnen de kinderen in een grote en een kleine kring zitten. De verdere inrichting voor de onderbouw sluit aan op de ‘Visie Jonge Kind’, waardoor er ruimte is om via spel te leren.